Xov Xwm Kev Lag Luam

3 them nyiaj rau txoj kev tsheb fais fab

2021-03-04

3 kev them nyiaj rauElectric VMuag

 

 

Lub tsev EVthem(them qeeb heev)

QeebEVThem Pawg (qeeb them)

Ceev ceevEVThem Pawg (ceev them)

 

1ã €Lub tsevEVThem nyiaj

 

  Lub tsev EVthem is also called Portable EVThem nyiaj. It is the slowest way of EVCharging. You can use the Lub tsev EVthem that comes with the car to connect to an ordinary household socket for charging. This is a very convenient way of charging, as long as you can find a socket. The CTC Connexions Level2 Portable EVThem nyiaj is 3.8KW.

2ã €QeebEVCharging Pile

Siv AC them pawg rau them nyiajntawm 7KW feem ntau.

   

3ã €Ceev ceevEVCharging Pile

Siv ib qhoDC them pawg rau themlos ntawm 30KW txog 100KW feem ntau.